zamówienie na:

Zakup, dostawę i montaż serwera na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SA.261.9.2019.AN
wartość: Poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 czerwca 2019  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy E-TECH S.C. M. Duda, P. Kapusta - ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź