WZORY OŚWIADCZEŃ I KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

UWAGA!!!! Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko ....."
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę - kwestionariusz osobowy - wzór (184kB) pdf
  2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - oświadczenie o niekaralności - wzór (422kB) pdf
  3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (423kB) pdf
  4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku  określonym w ogłoszeniu o konkursie - oświadczenie o stanie zdrowia - wzór (171kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (1 stycznia 2017)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (17 marca 2017, 12:13:14)

Ostatnia zmiana: Olga Chochołek (28 grudnia 2021, 11:46:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35131