Archiwalne ogłoszenia o pracę

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Windykacji i Obsługi Dłużników

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Zespole ds. Windykacji i Obsługi Dłużników w miejsce 1 etap, powinno być 1 etat. [...]

Ogłoszenie na stanowisko Informatyka w Częstochowskim Centrum Świadczeń

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do 31.08.2017r. [...]

Ogłoszenie na stanowisko referenta w Punkcie Obsługi Mieszkańców nr 4

Informuję, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 29 maja 2017r. [...]

Ogłoszenie na stanowisko referenta

Informuję, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 23 marca 2017r. [...]

Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego - unieważniony

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń informuje o unieważnieniu z przyczyn formalnych naboru na stanowisko głównego księgowego, ogłoszonego w dniu 02 lutego 2017r.  Oferty złożone na ww. konkurs ogłoszony w dniu 2 [...]

metryczka