Rejestry, ewidencje, archiwa
Lp.
Dział
Nazwa Rejestru i Ewidencji
Podstawa prawna
Sposób udostępnienia
Dostęp
1.
Sekcja Administracyjno - Kancelaryjna
Centralny Rejestr Umów
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*
ul. Sobieskiego 15, I piętro
2.

Sekcja Administracyjno - Kancelaryjna
Rejestr Zamówień Publicznych
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie a dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
3.

Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjnych
Rejestr Zarządzeń Dyrektora
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
4.

Sekcja Administracyjno - Kancelaryjna
Księgi inwentarzowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  1994, nr 121, poz. 591)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
5.

Sekcja ds. Administracyjno - Kancelaryjnych
Ewidencja ilościowa rzeczowych składników majątkowych o niskiej wartości
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych  w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
6.

Sekcja ds. Administracyjno - Kancelaryjnych
Dziennik korespondencji*
Art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983, nr 38, poz.173)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn.zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
7.

Sekcja ds. Administracyjno - Kancelaryjnych
Rejestr pieczęci
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955, nr 47, poz. 316)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
8.
Zespół Windykacji i Realizacji Świadczeń
Rejestr dłużników**
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dni1 6 września  2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
9.
Dział Świadczeń, Dział Alimentacyjny,
Dział Świadczeń Opiekuńczych
Rejestr wniosków**
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, parter, I piętro, II piętro
10.
Zespół ds. Organizacyjnych
Rejestr skarg i wniosków
Art. 254 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. 1960, nr 30, poz.168)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016/1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro
11.

Zespół ds. Organizacyjnych
Rejestr kontroli
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 112, poz.1198)
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 z późn. zm.).*

ul. Sobieskiego 15, I piętro

*Udostępniane są wszystkie informacje za wyjątkiem informacji niejawnych na podstawie ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).
Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zw względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

**Informacje z rejestru są udostępniane na wniosek, przy zachowaniu przepisów:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (1 kwietnia 2017)
Opublikował: Anna Nabiałczyk (7 marca 2018, 13:44:05)

Ostatnia zmiana: Anna Nabiałczyk (7 września 2022, 12:55:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1990