Zarządzenie nr. 2.2020 w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy stosowanych w Częstochowskim Centrum Świadczeń

Zarządzenie nr 2.2020 (376kB) pdf
1 informacja świadczeniobiorcy CCŚ 1 (354kB) pdf
2 informacja świadczeniobiorcy CCŚ 2 (364kB) pdf
3 OŚWIADCZENIE CCŚ 1 (260kB) pdf
4 OŚWIADCZENIE CCŚ 2 (256kB) pdf
5 OŚWIADCZENIE CCŚ 3 (176kB) pdf
6 UPOWAŻNIENIE CCŚ 1 (252kB) pdf
7 Wniosek o zmianę formy wypłacania świadczeń (265kB) pdf
8 Formularz DSO1 (187kB) pdf
9 Formularz DSO2 (362kB) pdf
10 Oświadczenie DSO1 (570kB) pdf
11 Oświadczenie DSO2 (272kB) pdf
12 Oświadczenie DSO3 (268kB) pdf
13 Zaświadczenie lekarskie dot. Za życiem (330kB) pdf
14 Zaświadczenie o dochodach (328kB) pdf
15 Zaświadczenie od pracodawcy dot. urlopu wychowawczego (365kB) pdf
16 Prośba o przekazanie akt św. wychow.- zmiana miejsca zamieszkania (257kB) pdf
17 Oświadczenie zarządcy nieruchomości (wynajmującego) (194kB) pdf
18 Wniosek dot. wypłaty ryczałtu (239kB) pdf
19 UPOWAŻNIENIE DA (252kB) pdf
20 Oświadczenia DA 1 (280kB) pdf
21 Oświadczenia DA 2 (209kB) pdf
22 Oświadczenia DA 3 (262kB) pdf
23 Wniosek o uchylenie dec. uznaj. (DA) (342kB) pdf
24 Wniosek o zwrot prawa jazdy DA (294kB) pdf
25 Pełnomocnictwo KOOR 1 (172kB) pdf
26 Pełnomocnictwo KOOR 2 (360kB) pdf
27 OŚWIADCZENIE KOOR 1 dla osoby w Polsce-1 (494kB) pdf
28 OŚWIADCZENIE KOOR2 w celu ustalenia państwa pierwszeństwa (342kB) pdf
29 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o okresie opłacania składek społecznych i zdrowotnych-1-5 (560kB) pdf
30 Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pobierania świadczenia opiekuńczego-1-1 (413kB) pdf
31 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości i okresie pobierania lub świadczeń-1 (452kB) pdf
32 Zaświadczenie-o-dochodach- DM (315kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiolczyk Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (27 stycznia 2020)
Opublikował: Patrycja Janusz (1 kwietnia 2020, 13:35:31)

Ostatnia zmiana: Patrycja Janusz (1 kwietnia 2020, 14:11:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1251