Przetargi unieważnione z 2017 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (37)  |  Przetargi unieważnione (4)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletów na potrzeby realizacji zadań Częstochowskiego Centrum Świadczeń

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.14.2017.EF
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletów

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.13.2017.EF
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Wartość oferty, która została wybrana za najkorzystniejszą, przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)