zamówienie na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz drukarek

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. poniżej progu stosowania ustawy
nr sprawy: SA.261.2.2024.AN
wartość: Wartość nieprzekraczająca kwoty 130.000zł netto
termin składania ofert: 2 kwietnia 2024  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy BIS S.C. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski, al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa