Strona główna

Strona główna


Dbając o ułatwienie Państwu kontaktu z nami przedstawiamy
szczegółowe dane na temat naszej jednostki.


Częstochowskie Centrum Świadczeń

ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa

Telefon kontaktowy 34 341-17-61

email: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
NIP: 573 28 75 373 
REGON: 366 29 73 50


                  elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP           

Dyrektor
Lidia Czuma-Imiołczyk


p.o. Zastępcy Dyrektora

Kamila Urbaniak


Główny Księgowy
Wioletta Frach


Kadra kierownicza: 

p.o. Kierownika Działu Świadczeń - Agnieszka Błaszczyk – Mokrzewska

p.o. Kierownika Sekcji Administracyjno - Kancelaryjnej - Anna Nabiałczyk

p.o. Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej – Magdalena Łapaj

Inspektor Ochrony Danych - Beata Gorgoń


Przyjmowanie skarg i wniosków

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków we wtorki w godzinach 12:00 - 17:00, w pokoju nr 19 (I piętro) przy
ul. Jana III Sobieskiego 15, po uprzednim  uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Centrum (tel. 34 341 17 61).

Kierownicy Działów Częstochowskiego Centrum Świadczeń przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum w miejscu urzędowania.


Częstochowskie Centrum Świadczeń działa w siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 15.

Godziny pracy:

 • poniedziałek 7.30 - 15.30
 • wtorek 7.30 - 16.00
 • środa 7.30 - 15.30
 • czwartek 7.30 – 15.30
 • piątek 7.30 – 15.00

Centrum realizuje zadania:


1) w zakresie następujących świadczeń:

 • świadczenie wychowawcze („500+”),
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
 • zasiłek dla opiekuna,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym m. in.:
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z   urlopu  wychowawczego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Dodatek mieszkaniowy,
 • Dodatek energetyczny,

2) w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Dział Alimentacyjny  (ul. Jana III Sobieskiego 15).
metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (31 stycznia 2017)
Opublikował: Jan Adminowicz (31 stycznia 2017, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Anna Nabiałczyk (17 sierpnia 2022, 08:23:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147696