Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wartość progową określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wewnętrzne zasady postępowania przy udzielaniu przez Częstochowskie Centrum Świadczeń zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
zarządzenie (68kB) pdf
regulamin (69kB) pdf
załącznik nr 1 do regulaminu (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (16 kwietnia 2017)
Opublikował: Olga Chochołek (17 maja 2017, 13:43:15)

Ostatnia zmiana: Olga Chochołek (30 maja 2017, 13:40:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328