zamówienie na:

Zakup i dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SA.261.11.2020.AN
wartość: Poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy SIGMA Joanna Rąpała ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna