zamówienie na:

Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa sieci informatycznej firewall wraz z licencjami na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SA.261.8.2020.AN
wartość: Poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 21 października 2020  14:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy MS-IT Systemy Informatyczne ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice