zamówienie na:

Zakup, dostawę oraz montaż mebli biurowych na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SA.261.5.2019.AN
wartość: Poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Cz.I - PHU "ATUS"Jan Gontkowski, ul.Piotrkowska 31, 42-217 Częstochowa, Cz.II - PHU "ATUS" Jan Gontkowski, ul.Piotrkowska 31, 42-217 Częstochowa