zamówienie na:

Remont pomieszczeń w wydzielonej części budynku (segment A - parter, I, II piętro) Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego 15 na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

zamawiający: Częstochowskie Centrum Świadczeń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.5.2018.AN
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PATKIN Sebastian Brysiak, ul. Częstochowska 30, 42-134 Truskolasy 
Ogłoszenie o zamówieniu (208kB) pdf
SIWZ (74kB) word
Przedmiar robót - roboty budowlane (422kB) pdf
Przedmiar robót - roboty elektryczne (207kB) pdf
Przedmiar robót - roboty instalacyjne (206kB) pdf
Przedmiar robót - instalacje teletechniczne (195kB) pdf
STWiOR - Roboty budowlane (336kB) pdf
STWiOR - Roboty elektryczne (400kB) pdf
STWiOR - Instalacje teletechniczne (227kB) pdf
STWiOR -Instalacje sanitarne (316kB) pdf
Teletechnika - parter (190kB) pdf
Teletechnika - I piętro (202kB) pdf
Teletechnika - II piętro (192kB) pdf
Rzut wodno - kanalizacyjny -parter (91kB) pdf
Profile instalacji wody (221kB) pdf
Profile kanalizacji sanitarnej (168kB) pdf
Rzut wodno - kanalizacyjny -I piętro (93kB) pdf
Rzut wodno - kanalizacyjny -II piętro (102kB) pdf
Elektryka - parter (159kB) pdf
Elektryka - I piętro (171kB) pdf
Elektryka - II piętro (159kB) pdf
Rzut robót budowlanych - parter (301kB) pdf
Rzut robót budowlanych - I piętro (280kB) pdf
Rzut robót budowlanych - II piętro (262kB) pdf
Odpowiedzi na pytania od 1 do 24. (239kB) pdf
Odpowiedź na pytanie 25 (193kB) pdf
Odpowiedzi na pytania od 26 do 27. (234kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (157kB) pdf
Zmiana SIWZ (162kB) pdf
Przedmiar robót - instalacje teletechniczne - poprawiony (213kB) pdf
Odpowiedź na pytania (187kB) pdf
Schemat i widok RG (36kB) pdf
Schemat R1 (342kB) pdf
Schemat R2 (359kB) pdf
Schemat R3 (336kB) pdf
Odpowiedzi na pytania od 29 do 32. (206kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (238kB) pdf
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (213kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Czuma-Imiołczyk
Opublikował: Anna Nabiałczyk (3 kwietnia 2018, 16:03:25)

Ostatnia zmiana: Anna Nabiałczyk (8 maja 2018, 15:00:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283